KUNDCASE & PORTFOLIO

a

Vi arbetar med både små och stora kunder och det ena uppdraget är inte det andra likt. Om du vill veta vad vi kan göra för dig är du välkommen att kontakta oss.

Branding & eventproduktion

a
 • Branding Good Tech Conference 2018Good Tech Conference

Uppdrag

Norrlands största konferens inom digitalisering! Efter 30 år med över 20 000 besökare och närmare 2 000 föreläsningar bytte Sundsvall 42 namn inför hösten 2018 och årets upplaga.

2018 genomförde vi, ihop med varumärkesägarna Bron Innovation AB, en större förnyelse då det pratas mer digitalisering än IT idag. Med det nya namnet Good Tech Conference fick konferensen en modernare inriktning med fokus på digitalisering, kommunikation och ledarskap och vi ville ytterligare markera att konferensen arbetar på en nationell arena.

Lösning

Ett nytt varumärke som förankras i varumärkesägarna Brons befintliga grafiska profil. Färgen som blandar rosa och orange symboliserar välkomnande och värme och sägs göra oss öppnare, vaknare och gladare. Orange sägs främja kreativiteten och kommunikationen - bra alltså för områden för interaktion.

Accentfärgen sticker ut och tar för sig medan det kontrasterande svarta och vita känns klassiskt och hållbart över tid. På samma sätt fungerar typografin, tonaliteten och den övriga kommunikationen. Det ska vara tydligt, enkelt, på sina håll och kanter sticka ut och våga samtidigt som det ska kännas tryggt och stabilt. Här levereras Sveriges talarelit, kompetens, innovation, kreativa och inspirerande idéer ihop med lite hederligt skoj.

LEVERANS: Uppdraget bestod i att från ax till limpa producera kommunikationsplan, aktivitetsplan, ny grafisk profil och riktlinjer, logotyp, annonsproduktion, digital design, content till digitala kanaler, copy och reportage, illustrationer, profilprodukter samt koordinera samtliga underleverantörer som webdesigner, filmteam och fotografer.

 • Redesign av logotyp Good Tech Conference 2018

 • Webplats för Good Tech Conference 2018

 • Namnskyltar till konferensen Good Tech Conference

Menyer till Good Tech Conference bankettmiddag
Säljfolder för Good Tech Conference
Affisch till Good Tech Conference
a
”Christine var bland annat ansvarig för den grafiska formgivningen när vi genomförde ett mycket stort varumärkesbyte. Christine tog fram den nya grafiska profilen och producerade det grafiska materialet från ax till limpa. Christines har kompetens att arbeta med såväl strategisk och konceptuell utveckling som med löpande produktion av trycksaker och informationsmaterial etc, vilket varit fallet hos oss. Detta har skett på ett kreativt och spännande sätt. Ett utmärkande drag, som jag personligen tycker är viktigt, är att Christine är otroligt pålitlig. Det levereras med hög kvalitet och i rätt tid.”
- Lars Persson Skandevall, VD/CEO Bron Innovation AB
a
a
 • Våra olika uppdrag i bilder - kundcase

 • Scendekor och poddstudio konferensen Good Tech Conference
Siduri Poli på Good Tech Conference
Robot på Good Tech Conference
Bankettmiddag på Good Tech Conference

Branding

a
 • Branding Handelskammaren MittsverigeHandelskammaren Mittsverige

Uppdrag

Handelskammaren Mittsverige är en politiskt obunden näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västernorrlands- och Jämtlands län. De driver ett aktivt påverkansarbete på uppdrag av deras medlemmar inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. HK är fristående i deras arbete och det finns 11 Handelskamrar i Sverige och 12 000 Handelskamrar i världen i deras nätverk.

Handelskammaren Mittsverige hade behov av att stärka sin egen varumärkesidentitet- och profil både mot sin interna målgrupp som befintliga medlemsföretag och medarbetare och sin externa målgrupp som består av potentiella medlemsföretag, näringsliv, politiker/beslutsfattare, studenter och media. Målet med uppdraget var att öka deras synlighet i bruset, öka deras varumärkesigenkänning och tydliggöra deras verksamhetserbjudande.

Lösning

Vi skapade en ny grafisk profil baserad på befintlig logotyp där vi tog fram nya profilfärger, bild- och språkmanér. I tillägg tog vi fram trycksaksmallar, mappar, powerpointmallar, formgav årsredovisning och profilprodukter.

Effekten är synbar då deras kommunikation nu känns tydlig, modern, med pondus och där allt tryckt och all digital kommunikation följer samma röda tråd. Uppföljning har bestått av möten på plats hos Handelskammaren Mittsverige, samt i workshopform där vi utbildat och gått i genom den nya grafiska profilen, mallarna och hur de ska appliceras och användas i deras verksamhetskommunikation.

LEVERANS: Grafisk profil, trycksaksmallar, mapp, illustrationer, ikoner, powerpointmallar, rollup och årsredovisning.

 • Powerpointmall till Handelskammaren Mittsverige

 • Rollup till Handelskammaren Mittsverige

 • Grafisk formgivning av årsredovisning och verksamhetsberättelse till Handelskammaren Mittsverige

Logotyp & profilprodukter

a
 • Logotyp Logistikdag Mitt för Handelskammaren MittsverigeLogistikdag Mitt

Uppdrag

Framtidens infrastruktur – en utmaning eller en stor möjlighet? Logistikdag Mitt arrangeras av bland annat Handelskammaren Mittsverige med fokus på framtidens infrastruktur. Hur kommer transporterna att se ut de kommande åren? Medför det endast utmaningar eller stora möjligheter?

Lösning

För Handelskammaren Mittsveriges räkning tog vi fram en logotyp för arrangemanget Logistikdag Mitt samt profilprodukter som används under eventet. Logistikdag Mitt är ett av HK egna arrangemang så det var viktigt att profilen skulle gå i linje med deras egna varumärkesprofil. Med fokus på logistik och dess geografiska placering skapades en illustration som bland annat används på rollup.

LEVERANS: Logotyp, illustrationer, rollup och beachflaggor.

 • Rollup Logistikdag Mitt för Handelskammaren Mittsverige

 • Lastbil Logistikdag Mitt för Handelskammaren Mittsverige

Logotyp & Trycksaker

a
 • Logotyp Näringslivsparlamentet för Handelskammaren MittsverigeNäringslivsparlamentet

Uppdrag

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor. Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv. En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen.

Lösning

För Handelskammaren Mittsveriges räkning tog vi fram Näringslivsparlamentets logotyp baserad på deras egna profil. Illustrationer och ikoner togs fram för att enkelt förmedla komplex information samt en säljfolder i syfte att informera om NLP där processen var viktig att förmedla på ett tydligt och konkret sätt.

LEVERANS: Logotyp, illustrationer, säljfolder och rollup.

 • Säljfolder Näringslivsparlamentet för Handelskammaren Mittsverige

 • Resultat av Näringslivsparlamentet för Handelskammaren Mittsverige

Branding

a
 • Logotyp Logistikdag Mitt för Handelskammaren MittsverigeApplena

Uppdrag

Applena är det enkla, moderna sättet att stötta Sveriges idrottande barn och ungdomar på deras väg mot sina drömmar och mål. Att delta på lika villkor inom idrotten är idag ingen självklarhet. Det kostar pengar och kräver tid och föreningarna brottas med tidskrävande logistik. Applenas smarta lösning innebär att föreningarna slipper hantering av både kontanter och lager och på ett enkelt, modernt sätt, utan avtal och risker, tjänar de pengar samtidigt som Sveriges idrottande barn och ungdomar stöttas.

Vi hjälpte Applena i en inledande fas med varumärkesutveckling och författande av affärsplan samt att söka finansiering för vidareutveckling av deras innovativa app. Vi tog fram den grafiska profilen och producerade mallar, trycksaker och profilprodukter.

Lösning

LEVERANS: Logotyp, grafisk profil, affischer, säljfolder, rollup, profilprodukter och webutveckling.

 • Applena - en app som stöttar alla barns rätt att idrotta genom ekonomiskt föreningsstöd.

a
”Kan varmt rekommendera F & R Creative. Dessa kvinnor har verkligen ögat för text och design. Vi på Applena är väldigt tacksamma för all den fantastiska hjälp vi fått med vårt material.”
- Victoria Mohlen, Applena AB
a
a
 • Applena - en app som stöttar alla barns rätt att idrotta genom ekonomiskt föreningsstöd.