Så skyddar vi dina personuppgifter

VÅR POLICY

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och syftar till att stärka den personliga integriteten.

Att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss är något vi värdesätter högt. Här kan du läsa mer om hur vi skyddar och hanterar dina personuppgifter:

  • Vår policy är att bara samla in de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet
  • Inte spara dem längre än nödvändigt
  • Sparad data förvaras säkert

När du bokar hyresgods av oss, anlitar våra tjänster eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer dina personuppgifter att hanteras av Festen & Resten Sundsvall AB (559056-7433). Uppgifterna används för vår administration och sparas för uppföljning och eventuella förnyade kontakter. Kund eller registrerad har rätt att få veta om personuppgifter som rör honom/henne har behandlats eller ej, samt i förekommande fall vilka uppgifter som behandlas, varifrån de inhämtats, behandlingsändamålen och vilken/vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifter lämnats ut till. Efter begäran från den registrerade om rättelse, ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Informationen kan även i vissa fall lämnas ut i ett allmänt använt maskinläsbart format. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Festen & Resten Sundsvall AB, 076- 110 07 03. Ansökan ställs till Festen & Resten Sundsvall AB, Tångstavägen 25, 864 32 Matfors.

*)Dataskyddsförordningen, se www.datainspektionen.se