Handelskammaren Mittsverige

  • Branding Handelskammaren Mittsverige


Uppdrag

Handelskammaren Mittsverige är en politiskt obunden näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västernorrlands- och Jämtlands län. De driver ett aktivt påverkansarbete på uppdrag av deras medlemmar inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. HK är fristående i deras arbete och det finns 11 Handelskamrar i Sverige och 12 000 Handelskamrar i världen i deras nätverk.

Handelskammaren Mittsverige hade behov av att stärka sin egen varumärkesidentitet- och profil både mot sin interna målgrupp som befintliga medlemsföretag och medarbetare och sin externa målgrupp som består av potentiella medlemsföretag, näringsliv, politiker/beslutsfattare, studenter och media. Målet med uppdraget var att öka deras synlighet i bruset, öka deras varumärkesigenkänning och tydliggöra deras verksamhetserbjudande.

Lösning

Vi skapade en ny grafisk profil baserad på befintlig logotyp där vi tog fram nya profilfärger, bild- och språkmanér. I tillägg tog vi fram trycksaksmallar, mappar, powerpointmallar, formgav årsredovisning och profilprodukter.

Effekten är synbar då deras kommunikation nu känns tydlig, modern, med pondus och där allt tryckt och all digital kommunikation följer samma röda tråd. Uppföljning har bestått av möten på plats hos Handelskammaren Mittsverige, samt i workshopform där vi utbildat och gått i genom den nya grafiska profilen, mallarna och hur de ska appliceras och användas i deras verksamhetskommunikation.

LEVERANS: Visuell identitet, print, illustration, mallar

  • Powerpointmall till Handelskammaren Mittsverige

  • Grafisk formgivning av årsredovisning och verksamhetsberättelse till Handelskammaren Mittsverige

  • Grafisk formgivning av mallar till Handelskammaren Mittsverige