Logistikdag Mitt

  • Logotyp Logistikdag Mitt för Handelskammaren MittsverigeUppdrag

Framtidens infrastruktur – en utmaning eller en stor möjlighet? Logistikdag Mitt arrangeras av bland annat Handelskammaren Mittsverige med fokus på framtidens infrastruktur. Hur kommer transporterna att se ut de kommande åren? Medför det endast utmaningar eller stora möjligheter?

Lösning

För Handelskammaren Mittsveriges räkning tog vi fram en logotyp för arrangemanget Logistikdag Mitt samt profilprodukter som används under eventet. Logistikdag Mitt är ett av HK egna arrangemang så det var viktigt att profilen skulle gå i linje med deras egna varumärkesprofil. Med fokus på logistik och dess geografiska placering skapades en illustration som bland annat används på rollup.

LEVERANS: Logodesign, print, profilmaterial

  • Rollup Logistikdag Mitt för Handelskammaren Mittsverige