Näringslivsparlamentet

  • Logotyp Näringslivsparlamentet för Handelskammaren MittsverigeUppdrag

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor. Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv. En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen.

Lösning

För Handelskammaren Mittsveriges räkning tog vi fram Näringslivsparlamentets logotyp baserad på deras egna profil. Illustrationer och ikoner togs fram för att enkelt förmedla komplex information samt en säljfolder i syfte att informera om NLP där processen var viktig att förmedla på ett tydligt och konkret sätt.

LEVERANS: Logodesign, print, illustration, profilmaterial

  • Säljfolder Näringslivsparlamentet för Handelskammaren Mittsverige

  • Resultat av Näringslivsparlamentet för Handelskammaren Mittsverige